ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

Հայտարարություն՝-1-ին դասարան

Կոմպլեկտավորում 

2016-2017 ուստարում դպրոցն ունեցել է 6 /I-XI/ դասարան , որտեղ սովորում են 49 աշակերտ: Դասարանները բազմահամակազմ /երկկոմպլեկտ, եռակոմպլեկտ/ են:

2017-2018 ուստարում դպրոցում գործում է 6 /I-XII/ դասարան , որտեղ սովորում են 45 աշակերտ: Դասարանները բազմահամակազմ /երկկոմպլեկտ, եռակոմպլեկտ/ են :

2018-2019 ուստարում դպրոցում գործում է 6 /I-XII/ դասարան , որտեղ սովորում են 44 աշակերտ: Դասարանները բազմահամակազմ /երկկոմպլեկտ/ են :